Sede central en USA:
1613 Chelsea Road, # 208, San Marino, CA91108, USA
Fábrica en China:
117 Nan San Road, Chengdu National Economic and Technological Development Zone, Long Quan Yi, Chengdu, China, 610100
Personas de Contacto: Edward Kang
Téléphone fixe: +1 6266988066
s Email: amwin8068@gmail.com

Deje un mensaje
Sede central en USA:
Fábrica en China: